Debaty, Konferencje

Debaty, Konferencje 2018-06-29T09:37:57+00:00

Tematy konferencji w których wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu:

  • Budowle z wielkiej płyty – do kiedy będą bezpieczne?
  • Termomodernizacja i rewitalizacja budynków zabytkowych i obszarów zabudowanych.
  • Modernizacja i rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej.
  • Czy nasza woda osiągnęła już najwyższe standardy?
  • Walka ze smogiem – rola korytarzy powietrznych miast.
  • Najnowsze rozwiązania nawierzchni dla dróg samorządowych.
  • Przyszłość budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – szanse i zagrożenia.

Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa zaprasza na konferencję:

  • BIM w Budownictwie
27 września zapraszamy na konferencję:

Miejskie inwestycje komunalne w procesie rozwoju. Uwarunkowania i wyzwania. Konferencję i panel dyskusyjny poprowadzą przedstawiciele Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do strefy kariery na wykład i debatę:

„Osobowość czy kwalifikacje – co decyduje o zatrudnieniu?” – wykład i udział w debacie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

W dniach 26 i 27 września odbędą si konferencje poświęcone tematyce Budownictwa i infrastruktury, jednym z tematów będzie:

„Miejsce i rola kruszyw w gospodarce” wykład wygłosi i weźmie udział w debacie Aleksander Kabziński – Prezes Zarządu