Zwiedzający

Zwiedzający 2017-11-29T15:27:16+00:00

ZWIEDZAJĄCY

  • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
  • INWESTORZY
  • KADRA MANAGERSKA
  • WYKONAWCY
  • INŻYNIEROWIE BRANŻOWI BUDOWNICTWA
  • KADRA ŚREDNIEGO SZCZEBLA
  • ZARZĄDZAJĄCY INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ, KOLEJOWĄ, WODNĄ ŚRÓDLĄDOWĄ, TECHNICZNĄ
  • ARCHITEKCI, PROJEKTANCI, URBANIŚCI
  • ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCIAMI I OBIEKTAMI PRZEMYSŁOWYMI
  • PRODUCENCI BRANŻY BUDOWLANEJ

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

MAŁGORZATA BASZAKdyrektor ds. targów
+48 513 031 567
m.baszak@warsawexpo.eu
JAKUB GOSKz-ca dyrektora ds. targów
+48 501 239 350
j.gosk@warsawexpo.eu
VIKTORIA SHYTSKAspecjalista ds. organizacji targów
+48 517 127 209
v.shytska@warsawexpo.eu